Bruksvallarna 18 november, 2016

Skate start kl. 11:00.

Rengör skidan med Fluor/Cleaner.
Grunda med LF Grön Polar.
Sedan UF Cold.
Toppning (2 olika alternativ)

Alt1:
LDF Pulver

Alt2:
UF Mid Liquid
Lägg FC Mid Pulver uppe på UF Mid Liquid och värm in blandningen.